Kadra

Zespół terapeutyczny

Kamila Wiśniewska - fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia. Prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej oraz przeprowadza diagnozy integracji sensorycznej.
[CERTYFIKATY]
Agata Saja- fizjoterapeuta
Absolwentka studiów wyższych fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Magister fizjoterapii z 10 letnim stażem zawodowym. Certyfikowany terapeuta metody FITS (funkcjonalna indywidualna terapia skolioz). Specjalizuje się w manualnej terapii tkanek miękkich według David G. Simons Academy. Certyfikowany terapeuta EEG-BIOFEEDBACK.
Ważniejsze kursy i szkolenia:
- „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz według koncepcji FITS (funkcjonalna indywidualna terapia skolioz)”
- TOP 30 MT Course (Manual Trigger Point Therapy)
- Kinesiology Taping
- Podstawy terapii Neurac1 przy użyciu aparatów Redcord
- Szkolenie EEG-BIOFEEDBACK
[CERTYFIKATY]
kamil – fizjoterapeuta
Absolwent fizjoterapii na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Zajmuje się rehabilitacją neurologiczną dzieci i dorosłych, diagnozą i terapią wad postawy oraz prowadzi indywidualne zajęcia na basenie metodą Halliwick. Terapeuta EEG Biofeedback.
Ważniejsze kursy i szkolenia
- PNF;
- Halliwick Concept;
- Kinesiology Taping
- Terapia w zakresie zastosowania ORTEZY DYNAMICZNEJ DUNAG 02
- Terapia ręki
- Masaż II stopnia
- Skoliozy
- EEG Biofeedback
[CERTYFIKATY]
Joanna Tarsalewska-Tubaja – Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath. Zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży.
[CERTYFIKATY]
malgosia – fizjoterapeuta, koordynator Gabinetu Wczesnej Interwencji
Wykwalifikowany fizjoterapeuta z 25 letnim stażem zawodowym, włączając 18 letnie doświadczenie jako fizjoterapeuta dziecięcy. Ukończyła serię specjalistycznych kursów terapii neurorozwojowej niemowląt i dzieci starszych metodą NDT-Bobath potwierdzonych certyfikatami zgodnie z przepisami European Bobath Tutor Association (Europejskie Stowarzyszenie Instruktorów Bobath). Od 2004 do 2011 roku fizjoterapeuta NDT w jednym z nowo otwartych Ośrodków Rehabilitacyjnych dla dzieci Brainwave w Witham pod Londynem, odegrała kluczową rolę w jego rozwoju i osiagnięciu sukcesu.
[CERTYFIKATY]
marek Anna Maciejko – dogoterapeuta, pedagog, terapeuta SI
- terapeuta pedagogiczny
- oligofrenopedagog
- terapeuta integracji sensorycznej I stopnia
[CERTYFIKATY]
Ewa Skrzypczak – logopeda
[CERTYFIKATY]
agata Agata Wawrowska - pedagog specjalny
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych o kierunku Rewalidacja Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Bydgoszczy, 6 letni staż pracy z dziećmi w klasie integracyjnej, terapeutka EEG Biofeedback, RehaCom, posiada certyfikat ukończenia kursu I stopnia gestów Makaton.
[CERTYFIKATY]
– pedagog-terapeuta
Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji
instruktor masażu Shantala.
[CERTYFIKATY]

 

Zespół lekarski

 

Lek. med. Jerzy Jarzyński – specjalista w zakresie neurologii dziecięcej oraz pediatrii. Pacjentów przyjmuje w Poradni Neurologii Dziecięcej w Toruniu.

 

Poradnia Neurologii Dziecięcej w Toruniu

Licencjonowana Pracownia EEG

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258

tel. 609 413 891

tel. 56 656 50 60

www.neurologiadziecieca.com.pl

 

Zarząd

kamila