preloder

Aktywna terapia uwagi słuchowej – konsultacja

Konsultacja skierowana jest do osób które wykazują:
• zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej
• nadwrażliwości słuchowej
• nadpobudliwości psychoruchowej
• opóźnienia rozwoju mowy
• zapamiętywania poleceń, rozumienia mowy
• rozpoznawania kierunku i odległości dźwięku itp.

Cena

Konsultacja – bezpłanie

Konsultacja uwzględnia przeprowadzenie badania audiometrycznego, które oceni sprawność narządu słuchu. Badanie zostanie poprzedzone wywiadem uwzględniającym problemy związane z przetwarzaniem słuchowym. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona diagnostyka oraz odpowiednio dobrana indywidualna droga rehabilitacji lub leczenia

Terapię prowadzą

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.