preloder

Badanie QEEG

Badanie QEEG jest certyfikowane przez
Potential Wrocław

Badanie QEEG jest certyfikowane przez Potential Wrocław

Badanie QEEG pozwala na pomiar aktywności mózgu z 19 kanałów w trakcie różnych aktywności: spoczynku, oczu otwartych, oczu zamkniętych, a także podczas pracy umysłowej.

Badanie QEEG stanowi podstawę do kwalifikacji terapii Mikropolaryzacji metodą tDCS oraz EEG BIOFEEDBACK

Po pomiarze dokonywana jest analiza danych. Wyniki w formie zarówno liczbowej jak i graficznej są porównywane z wynikami normatywnymi i na tej podstawie można określić ewentualne dysfunkcje w mózgu.

OK
Ta strona używa plików cookies.