preloder

Badanie QEEG

Badanie QEEG jest certyfikowane przez
Potential Wrocław

Badanie QEEG jest certyfikowane przez Potential Wrocław

Badanie QEEG pozwala na pomiar aktywności mózgu z 19 kanałów w trakcie różnych aktywności: spoczynku, oczu otwartych, oczu zamkniętych, a także podczas pracy umysłowej.

Cena

tDCS – 300 zł
EEG-Biofeedback – 300 zł
tDCS + EEG-Biofeedback – 450 zł

Po pomiarze dokonywana jest analiza danych. Wyniki w formie zarówno liczbowej jak i graficznej są porównywane z wynikami normatywnymi i na tej podstawie można określić ewentualne dysfunkcje w mózgu.

OK
Ta strona używa plików cookies.