preloder

Elektroterapia

Elektroterapia jest metodą fizjoterapeutyczną, polegającą na oddziaływaniu prądem elektrycznym na organizm. Efekt jej działania jest uzależniony od rodzaju zastosowanego prądu i jego parametrów.

Cena

1 zabieg – 10,00 zł

Do najczęstszych skutków działania zaliczyć można: redukcję, a nawet zniesienie bólu, stymulację mięśni, przyspieszenie komórkowej przemiany materii, resorpcję krwiaków i wysięków oraz efekt przekrwienny w tkance. Elektroterapia swe zastosowanie znajduje także w jonoforezie, do przezskórnego wprowadzania leków. Elektrodiagnostyka układu nerwowo-mięśniowego pozwala na ilościową ocenę funkcjonowania mięśni.

OK
Ta strona używa plików cookies.