preloder

MEDEK

Medek czyli Dynamiczna Metoda Ruchowej Stymulacji to metoda neurorozwojowa, która ma na celu rozwijanie dużej motoryki u niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami ruchu na bazie dysfunkcji neurologicznych.

Terapia jest przeznaczona dla dzieci od 3mca życia:

  • niemowlęta i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • niemowlęta i dzieci z hipotonią;
  • niemowlęta i dzieci z zespołem Downa;
  • niemowlęta i dzieci ze zdiagnozowanym opóźnieniem motorycznym;
  • niemowlęta i dzieci z zaburzeniami pracy mózgu (małogłowie, wodogłowie)
  • niemowlęta i dzieci z wadami genetycznymi.

Cena

wizyta – 100,00 zł

Terapia MEDEK opiera się na grawitacji, która uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania. W terapii skupiamy się przede wszystkim na ćwiczeniu ruchów niezbędnych do siadania, stania i chodzenia. Poszczególne grupy mięśniowe są ćwiczone poprzez realizację zadań posturalnych i funkcjonalnych, a mięśnie nadmiernie napięte są rozciągane w sposób dynamiczny. MEDEK nie odwołuje się do sekwencji prawidłowego rozwoju motorycznego, zakłada natomiast, że różne umiejętności wymagają różnych strategii ruchowych. Założenia metody podkreślają, że oddziaływanie siły ciężkości sprawia, że ruch oraz manipulowanie przedmiotami, wymagają kontroli posturalnej bądź zdolności odpychania się do góry, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości, przy jednoczesnym stabilizowaniu ciała w przestrzeni.

OK
Ta strona używa plików cookies.