preloder

Pedagog

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się i ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.
Problemy w procesie przyswajania wiedzy mają niekorzystny wpływ na rozwój poznawczy. Bardzo ważne jest by od momentu narodzin stwarzać dziecku prawidłowe warunki do zdobywania wiedzy przez różne doświadczenia.

Cena

50 min – 50,00 zł

Cele terapii pedagogicznej: poprawa komunikacji, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i systematyczności, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych istotnych w procesie czytania i pisania, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale wyrazowym, literowym i obrazkowym, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, motywowanie do wykonywania działań o wyższym stopniu trudności, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci, mające problem:

  • z przyswajaniem wiedzy,
  • z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego,
  • z zaburzeniami spostrzegania słuchowego,
  • ze sprawnością manualną,
  • z koncentracją uwagi,
  • z zapamiętywaniem,
  • z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapię prowadzą

Ewa Mrozik - Gliszczyńska

Ewa Mrozik - Gliszczyńska

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Pedagog

zobacz profil

ZOBACZ INNE TERAPIE LOGOPEDYCZNO – PEDAGOGICZNE

OK
Ta strona używa plików cookies.