preloder

Terapia sensomotoryczna

Terapia sensomotoryczna z dzieckiem prowadzona jest w taki sposób, aby kłopoty i trudności wynikające z niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych, poddane odpowiedniemu treningowi służyły optymalnemu wykonaniu zadań ruchowych.więcej

Cena

30 min – 40,00 zł

Sensomotoryka daje możliwości terapeutycznej pracy z dzieckiem: z trudnościami w nauce, problemami z zachowaniem, z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów, mającym problemy z planowaniem ruchu (wchodzenie, schodzenie po schodach, jazda na rowerze), z niewłaściwą postawą ciała, niezgrabnością ruchową, problemami grafomotorycznymi. Trening składa się z prostych ćwiczeń wykonywanych przez kilkanaście minut dziennie. Terapia sensomotoryczna pozwoli dziecku cieszyć się z efektywnej nauki w szkole i czerpać przyjemność z aktywnej zabawy z rówieśnikami.

 

OK
Ta strona używa plików cookies.