preloder

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych o kierunku Rewalidacja Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Bydgoszczy, terapeutka EEG Biofeedback, RehaCom, posiada certyfikat ukończenia kursu I stopnia gestów Makaton.

Prowadzone terapie

Certyfikaty

OK
Ta strona używa plików cookies.