loader image

Diagnoza metodą WarnkegoNeurologopeda, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, Terapeuta SI , dogoterapeuta

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read More


Audiofonolog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Certyfikowany terapeuta EEG – Biofeedback, Certyfikowany terapeuta metody tDCS, Certyfikowany terapeuta metody Johansena, Certyfikowany terapeuta metody Warnkego, Certyfikowany terapeuta Wybiórczości Pokarmowej o podłożu sensoryczno-motorycznym

, , , , , , , , , , , ,

Read More

OK
Ta strona używa plików cookies.