loader image

Classic tDCS

Mikropolaryzacja mózgu połączona z konwencjonalnymi terapiami tj. neurologopedia, integracja sensoryczna oraz fizjoterapia. Pozwala na zmaksymalizowanie efektów terapii poprzez jednoczesne działanie przezczaszkowej stymulacji odpowiednich ośrodków w mózgu oraz rehabilitacji ukierunkowanej na ten sam deficyt.

Cena 

Kwalifikacja do terapii /badanie QEEG/ – 300 zł
Terapia łączona tDCS + neuro/logopeda, SI, fizjoterapia:
tDCS _ stymulacja dwukanałowa – cena za pojedynczą stymulację – 235 zł
tDCS _ stymulacja wielokanałowa – cena za pojedynczą stymulację – 255zł

PAKIETY

Terapia łączona tDCS + neuro/logopeda, SI, fizjoterapia:
tDCS _ stymulacja dwukanałowa 10 podłączeń – 2250 zł

oszczędność 100 zł
tDCS _ stymulacja dwukanałowa 15 podłączeń – 3275 zł
oszczędność 225 zł
tDCS _ stymulacja wielokanałowa 10 podłączeń – 2450 zł
oszczędność 100 zł
tDCS _stymulacja wielokanałowa 15 podłączeń  – 3575 zł
oszczędność 225 zł

OK
Ta strona używa plików cookies.