loader image

Diagnoza psychologiczna

Obejmuje najczęściej kilka wizyt, na których przeprowadzany jest wywiad, obserwacja oraz badanie z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych w zależności od problemu z jakim przychodzi pacjent oraz przekazanie i omówienie wyników badania z zaleceniami.

Cena

Diagnoza – 350 zł

Testy psychologiczne

  • Badanie ilorazu inteligencji – obecnie Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych WAIS- R(PL) wersja zrewidowana dla dorosłych (od 16 roku życia), Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC –V (6-16 lat)
    *po zrobieniu kursu Skala Inteligencji Stanford – Binet 5
  • Badanie funkcji poznawczych  WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin (dorośli)
  • Wszechstronna ocena zdolności i kompetencji osób wieku 5–20 lat. IDS-2 składa się z 30 testów – może być wykorzystywany do bardzo różnych celów, takich jak: diagnozowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi, diagnozowanie gotowości szkolnej, identyfikowanie dzieci podejrzanych o różne zaburzenia oraz diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych –Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
  • Badanie cech osobowości w modelu pięcioczynnikowym- Inwentarz Osobowości NEO-PI-R (młodzież od 17 roku życia, dorośli do 79)
  • Badanie lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku jako stała cecha osobowości, również przydatne w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku i wykrywania dzieci o cechach neurotycznych – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci STAIC (od  10-14 lat)
  • Badanie zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu ASRS (dzieci 2-5, 6 i 18)
  • Określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD i zaburzeń współwystępujących – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących – Conners 3
  • Depresja – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD (od 16-69 roku życia)
OK
Ta strona używa plików cookies.