loader image

Metoda Johansena

Indywidualna Symulacja Słuchu Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient/pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy (czasem dłużej).

Cena

Metoda Johansena: Pierwsza pełna diagnoza – 200,00 zł + cena płyty 180 zł
Diagnoza uproszczona – 150,00 zł + cena płyty 160 zł
Badanie międzyetapowe – 150,00 zł + cena płyty 180 zł
Badanie międzyetapowe uproszczone – 100,00 zł + cena płyty 160 zł
Badanie przesiewowe słuchu – 60,00 zł

Na czym polega diagnoza?

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Metoda Johansena zalecana jest przy następujących problemach: opóźniony rozwój mowy, dysleksja, ADHD i zaburzenia koncentracji uwagi, autyzm, porażenie mózgowe, nadwrażliwość na dźwięki, zaburzenia uwagi słuchowej, zaburzenia percepcji słuchowej, przy problemach z samooceną i motywacją, depresji i drażliwości. Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę. Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów i motorykę.

BADANIE PRZESIEWOWE SŁUCHU – pomiar progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego. Przy tej formie badania zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego obrazka na podstawie informacji podawanej przez słuchawki.

OK
Ta strona używa plików cookies.