loader image

Metoda Warnkego – konsultacja

Konsultacja skierowana jest do osób które wykazują:
• zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej
• nadwrażliwości słuchowej
• nadpobudliwości psychoruchowej
• opóźnienia rozwoju mowy
• zapamiętywania poleceń, rozumienia mowy
• rozpoznawania kierunku i odległości dźwięku itp.

Cena

Konsultacja – bezpłatnie

Konsultacja uwzględnia przeprowadzenie badania audiometrycznego. Badanie zostanie poprzedzone wywiadem uwzględniającym problemy z ww. zaburzeniami. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona diagnostyka oraz odpowiednio dobrana indywidualna droga rehabilitacji lub leczenia.

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.