loader image

Trening percepcji słuchowej

Trening słuchowy polega na wykorzystaniu nieuszkodzonych receptorów w celu ułatwienia przełamania bariery wynikającej z wady słuchu, konieczne jest stworzenie jak najszerszego treningu ogólnego. Rehabilitacja polega na uaktywnieniu zachowanych resztek słuchowych, kształceniu umiejętności oraz zdolności przetwarzania odbieranych bodźców dźwiękowych. Efekt treningu ma wpływać na ogólny rozwój mowy oraz podniesieniu kompetencji orientacji dziecka w otoczeniu.

 

Cena

50 minut – 110 zł
30 minut – 80 zł

Etapy treningu słuchowego :

  • reagowanie na dźwięki
  • identyfikowanie dźwięków
  • nauka różnicowania dźwięków
  • lokalizowanie kierunku dochodzącego dźwięku
  • kształtowanie pamięci słuchowej
  • zapamiętywane liczby sygnałów
  • zapamiętywanie rytmu

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

OK
Ta strona używa plików cookies.