loader image

Aktywna terapia uwagi słuchowej – diagnoza metodą Johansena

Zalecenia:

  • zaburzenia koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej
  • nadwrażliwość słuchowa
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • opóźnienia rozwoju mowy
  • trudności zapamiętywania poleceń, rozumienia mowy

Cena

Diagnoza sesja – 350 zł (możliwość rozłożenia na dwie sesje)
Diagnoza kontrolna – 250 zł

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (ADP)
Konsultacja uwzględnia udział rodzica w oparciu o wywiad. W pierwszej kolejności zbierane są informacje na temat rozwoju i problemów dziecka, przeprowadzane zostaje badanie audiometryczne z uwzględnieniem obserwacji podczas wykonywanych testów oraz analizy kwestionariusza. Postawiona diagnoza z poszczególnych badań pozwala na zaplanowanie programu stymulacji słuchowej adekwatnej do potrzeb pacjenta.

Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu przy przy zachowanej normie słuchowej, wynikające z nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego. ADP odnoszą się do deficytów w uwadze, w mowie oraz innych procesach poznawczych.  

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.