loader image

Aktywna terapia uwagi słuchowej – konsultacja

Konsultacja skierowana jest do osób które wykazują:
• zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej
• nadwrażliwości słuchowej
• nadpobudliwości psychoruchowej
• opóźnienia rozwoju mowy
• zapamiętywania poleceń, rozumienia mowy
• rozpoznawania kierunku i odległości dźwięku itp.

Cena

Konsultacja – bezpłanie

Konsultacja uwzględnia przeprowadzenie badania audiometrycznego, które oceni sprawność narządu słuchu. Badanie zostanie poprzedzone wywiadem uwzględniającym problemy związane z przetwarzaniem słuchowym. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona diagnostyka oraz odpowiednio dobrana indywidualna droga rehabilitacji lub leczenia

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.