loader image

Diagnoza metodą Warnkego

Diagnoza uwzględnia udział rodzica w oparciu o wywiad. W pierwszej kolejności zbierane są informacje na temat rozwoju i problemów dziecka, przeprowadzane zostaje badanie audiometryczne z uwzględnieniem obserwacji podczas wykonywanych testów oraz analizy kwestionariusza. Postawiona diagnoza z poszczególnych badań pozwala na zaplanowanie programu adekwatnego do potrzeb pacjenta.

Cena

70 minut – 180 zł (obejmuje trzy obszary – wzrok, słuch i motoryka)

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.