loader image

Terapia metodą Warnkego

Metoda angażująca słuch, wzrok oraz funkcje motoryczne. Stosuje się ją od 5 roku życia. Wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe, usprawniając równocześnie kilka funkcji zmysłowch. Zawsze poprzedzona jest specjalnie ukierunkowaną diagnozą. Ćwiczenia są indywidualnie dostosowywane do możliwości pacjenta. Efekty terapii z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe.

Cena

1 sesja – 130 zł
8 sesji – 840 zł

Trening w metodzie Warnkiego obejmuje :

  • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych
  • automatyzację koordynacji półkul mózgowych

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

  • trudnościami w nauce,
  • problemami w nauce czytania i pisania,
  • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
  • trudnościami w lateralizacji,
  • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

Terapię prowadzą

Weronika Kałas

Weronika Kałas

Karolina Żurek

Karolina Żurek

OK
Ta strona używa plików cookies.