loader image

Aktywna terapia uwagi słuchowej – konsultacja

Aktywna terapia uwagi słuchowej – konsultacja Konsultacja skierowana jest do osób które wykazują:• zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej• nadwrażliwości słuchowej• nadpobudliwości psychoruchowej• opóźnienia rozwoju mowy• zapamiętywania...

Aktywna terapia uwagi słuchowej – diagnoza metodą Johansena

Aktywna terapia uwagi słuchowej – diagnoza metodą Johansena Zalecenia: zaburzenia koncentracji uwagi, percepcji i pamięci słuchowej nadwrażliwość słuchowa nadpobudliwość psychoruchowa opóźnienia rozwoju mowy trudności zapamiętywania poleceń, rozumienia mowy Cena...

Trening percepcji słuchowej

Trening percepcji słuchowej Trening słuchowy polega na wykorzystaniu nieuszkodzonych receptorów w celu ułatwienia przełamania bariery wynikającej z wady słuchu, konieczne jest stworzenie jak najszerszego treningu ogólnego. Rehabilitacja polega na uaktywnieniu...
OK
Ta strona używa plików cookies.