loader image

Integracja sensoryczna diagnoza

Każda terapia powinna być poprzedzona diagnozą. Diagnoza składa się z testów południowo – kalifornijskich opracowanych przez J. Ayers – amerykańską psycholog kliniczną, oraz z obserwacji klinicznej i wywiadu z opiekunami dziecka.

Cena

2 spotkania + opracowanie diagnozy – 400,00 zł

Testy są standaryzowane dla dzieci od 4 roku życia, w przypadku młodszych dzieci przeprowadza się próby kliniczne połączone z wywiadem z opiekunami. Diagnoza odbywa się na 2 spotkaniach.
OK
Ta strona używa plików cookies.