loader image

Integracja sensoryczna konsultacja

Konsultacja obejmuje wywiad z rodzicem, obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy, uzupełnienie kwestionariuszy rozwoju sensomotorycznego dziecka oraz przeprowadzenie obserwacji klinicznej.

Cena

90 min – 200 zł

Spotkanie trwa ok. 90 min. W zależności od uzyskanych wyników rodzice otrzymują ustną informację odnośnie zaburzeń procesów integracji sensorycznej (w późniejszym terminie pisemny raport wraz z dietą sensoryczną – jeśli jest potrzebna). W przypadku niejasnego obrazu zaburzeń proponowane jest wykonanie pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

OK
Ta strona używa plików cookies.